Căutare

   Help
Pentru căutare avansată se pot folosi următorii operatori în faţa termenilor:
" * " la sfârşitul cuvântului întreg sau parţial (Ex: termen* )
" + " pentru a filtra rezultatele după termenii adăugaţi (Ex:  termen1  +termen2 )
" - " pentru a elimina rezultatele în care este găsit termenul (Ex:  termen1  -termen2)
" < " pentru a scadea importanta rezultatelor în care este găsit termenul (Ex:  termen1  <termen2)
" > " pentru a creşte importanta rezultatelor în care este găsit termenul (Ex:  termen1  >termen2)
" ~ " pentru a scădea importanţa rezultatelor în care este găsit termenul astfel incât sunt afişate la sfârşit (Ex:  termen1  ~termen2)
" ( ) " pentru a grupa termenii în subexpresii (Ex:  termen1  +(termen2 termen3) )