Compliance

CYROM ROMANIA se angajează să aibă practici și integritate etică și durabilă în toate activitățile sale de afaceri. Valorile și standardele asociate sunt definite într-un cod de conduită, care constituie baza tuturor activităților și deciziilor noastre de afaceri și este parte integrantă a culturii noastre corporative, obligatorie pentru toți angajații companiei.

În rezumat, compania CYROM ROMANIA se angajează pentru următoarele valori:

UTILIZAREA RESURSELOR ȘI DURABILITATE

CYROM ROMANIA este conștient de impactul ecologic atât al activităților sale comerciale, cât și al producătorilor cu care colaborează. CYROM ROMANIA ia în serios această responsabilitate pentru mediu și se asociază exclusiv cu parteneri care lucrează continuu la îmbunătățirea metodelor și proceselor pentru a reduce impactul asupra mediului al activităților comerciale. CYROM ROMANIA contribuie astfel la menținerea unui mediu sănătos de muncă și de viață.

INTEGRITATE ȘI ETICĂ IN AFACERI

Atunci când se ocupă de parteneri de afaceri, CYROM ROMANIA se angajează să dea dovadă de respect și onestitate. Acest lucru include, în special, concurența echitabilă, precum și discreția în ceea ce privește secretele comerciale, alte informații demne de protecție și informații confidențiale. CYROM ROMANIA nu tolerează nicio formă de corupție, extorsiune și luare de mită.

RESPONSABILITATE SOCIALĂ

CYROM ROMANIA se angajează să respecte și să protejeze fără rezerve drepturile și nevoile de bază ale oamenilor, demnitatea umană și drepturile de bază ale lucrătorilor, chiar și în țările în care cerințele legale nu o fac sau nu pe deplin.

CALITATE

CYROM ROMANIA se angajează să distribuie produse de cea mai bună calitate și să ofere cea mai bună informație posibilă partenerilor săi de afaceri. Garantăm clienților noștri că vor primi produse sigure, impecabil igienice și de înaltă calitate.

RESPECTAREA LEGII

CYROM ROMANIA se angajează să respecte legile naționale și dispozițiile legale internaționale și alte reglementări externe și interne. Managerii noștri sunt responsabili să se asigure că în domeniul lor de responsabilitate nu sunt încălcate legi care ar fi putut fi prevenite printr-o supraveghere și organizare adecvată.

Pentru a descoperi comportamente incorecte, cum ar fi luarea de mită, furtul, precum și încălcarea principiilor de conduită interne ale companiei, CYROM ROMANIA pune la dispoziție un portal de denunțare. Angajații, partenerii de afaceri și clienții care observă posibile încălcări ale legilor, standardelor sau principiilor de conduită, pot raporta acest lucru folosind informațiile de contact de mai jos. Raportul va fi primit de ofițerul de conformitate, care va investiga imediat problema.

Rapoartele trimise pot fi însoțite de documente care conțin informații utile despre încălcarea regulii. Raportul dvs. va fi automat trimis la o adresă de e-mail la care are acces numai ofițerul de conformitate. Investigăm toate oportunitățile cu atenție și, dacă este necesar, luăm măsurile corespunzătoare. CYROM ROMANIA se asigură că informațiile vor fi păstrate confidențial.

ofițer de conformitate